37 yıllık sektörel tecrübemiz ile her yıl başarılarımızı artırarak büyüyoruz!

Dünya’da Plastik Tüketimi

Plastik ambalaj tüketimi, günümüzde dünya genelinde önemli bir konu haline geldi. Ambalaj, ürünleri korumak, saklamak ve taşımak için kullanılan bir araçtır. Ancak, çoğu ambalaj malzemesi çevreye zararlı atıklar olarak geri dönüşüyor ve özellikle plastik ambalajlar bu durumda öne çıkıyor.

Dünya genelinde plastik ambalaj tüketimi hızla artıyor. İstatistiklere göre, 2019 yılında dünya genelinde yaklaşık 360 milyon ton plastik üretildi ve bunun yaklaşık %40’ı ambalajlarda kullanıldı. Plastik ambalaj tüketimi, özellikle gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor. Bu ülkelerdeki büyük nüfus ve hızlı ekonomik büyüme, plastik ambalaj talebini artırıyor.

Çin, dünyanın en büyük plastik ambalaj tüketici ülkesi konumunda. Çin’in yıllık plastik ambalaj tüketimi yaklaşık 60 milyon tonu buluyor. ABD ise ikinci sırada yer alıyor ve yıllık plastik ambalaj tüketimi yaklaşık 38 milyon ton seviyesinde. Avrupa Birliği ise yıllık ortalama 16 milyon ton plastik ambalaj tüketiyor.

Plastik ambalaj tüketiminin artması, çevre üzerinde ciddi bir etkiye neden oluyor. Biz Güvenel Ambalaj olarak ürünlerimizi tamamen doğada kolaylıkla çözünebilir çevreci hammadde kullanımımız ile üretmekteyiz. Plastik ambalajlar, özellikle denizlerde büyük bir çevre sorunu haline geldi. Plastik atıklar, denizlerdeki yaşamı tehlikeye atarak ekolojik bir krize neden oluyor. Ayrıca, plastik ambalajlar doğada yıllarca çözülmeyen atıklar olarak kalıyor ve çöp sahalarında yer kaplayarak yer sorununa da yol açıyor.

Bu nedenle, dünya genelinde çevre dostu ambalaj malzemelerinin kullanımı teşvik ediliyor. Biyobozunur malzemeler, geri dönüştürülebilir malzemeler ve kağıt ambalajlar, çevre dostu alternatifler olarak öne çıkıyor. Bunun yanı sıra, tüketicilerin plastik ambalaj kullanımını azaltmaları ve geri dönüşümü teşvik etmeleri de önem taşıyor.

Sonuç olarak, plastik ambalaj tüketimi dünya genelinde önemli bir konu haline geldi. Yüksek talep nedeniyle, plastik ambalaj üretimi artmaya devam ediyor ve Güvenel Ambalaj ilkeleri gibi çevreye duyarlı ham madde kullanmak plastiğin çevre üzerindeki etkilerini ciddi oranda azaltmaktadır.