37 yıllık sektörel tecrübemiz ile her yıl başarılarımızı artırarak büyüyoruz!

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik, geleceğimizi şekillendiren ve dünya üzerinde yaşayan her bireyin sorumluluğunu taşıdığı bir konudur. Dünya kaynaklarının sınırlı olduğu bir gerçektir ve bu nedenle kaynakları etkili ve verimli bir şekilde kullanmak için sürdürülebilirlik hayati önem taşır.

ton yıllık karbon emisyonu önledik
ton yıllık Recycled üretim kapasitesi
Ticari beklentileri bir yana koyup ülkemizin değerlerini yükseltmeyi ve toplumumuza fayda sağlamayı ilk görevi olarak bilmektedir.

Son yıllarda, dünya genelinde sürdürülebilirlik giderek önem kazanırken, şirketimiz de geri dönüştürülmüş ambalajlar üretmek için çeşitli Ar-ge çalışmaları gerçekleştirdi. Müşterilerimize hem kaliteli hem de çevre dostu ürünler sunarak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için gayret gösteriyoruz.

Sürdürülebilirlik odağında aldığımız hedefler; Güvenel Ambalaj Aksesuar olarak gelecek hayallerimizin temelini oluşturuyor. Hayallerimizden aldığımız güçle yurt içi ve yurt dışında birçok başarıya imza attık.

Şirketimizin hikayesi, insanı anlamak ve ihtiyaçlarını mümkün olan en kaliteli ve en hızlı şekilde karşılamak, pazarın gelecekteki ihtiyaçlarına yönelik değişime ve yeniliğe daima açık olmak ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımızla birleşerek, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor.

Sonuç olarak, sürdürülebilirlik, gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için herkesin ortak sorumluluğudur. Kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanmak, çevreye verilen zararı en aza indirmek, sosyal adaleti sağlamak ve ekonomik kalkınmayı sürdürülebilir hale getirmek için hepimizin bir adım atması gerekiyor.

Sürdürülebilirliğin sağlanması için yapılabilecekler arasında çevre dostu ulaşım seçeneklerini kullanmak, enerji tasarrufu sağlamak, geri dönüşüm yapmak ve su tüketimini azaltmak gibi basit ama etkili adımlar bulunur. Bunlar, her birimizin günlük hayatında yapabileceği küçük ama anlamlı katkılar olabilir.

İşletmelerin sürdürülebilirliğe katkıda bulunabilmesi için, üretim süreçlerini çevre dostu hale getirebilirler. Bu, atıkların yönetimi, enerji tasarrufu, yenilenebilir enerji kullanımı, su yönetimi ve tedarik zincirinde sürdürülebilirlik kriterlerine uyum sağlamayı içerir. Sürdürülebilir ürünlerin geliştirilmesi ve pazarlanması da önemlidir. Tüketicilerin, sürdürülebilir ürünlere talep arttıkça, işletmeler de daha fazla sürdürülebilir ürün üretme konusunda motive olacaklardır.

Hükümetler, çevre kanunları ve politikaları yoluyla çevreyi korumalıdır. Bu, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak, çevre dostu ulaşım seçeneklerini teşvik etmek, atık yönetimi politikalarını geliştirmek ve tedarik zincirinde sürdürülebilirlik kriterlerine uyum sağlamak gibi önlemleri içerir. Hükümetlerin sürdürülebilirlik konusunda liderlik göstermesi, diğer sektörlerin de bu yönde adımlar atmasına öncülük edecektir.

Sonuç olarak, sürdürülebilirlik, küresel bir sorundur ve herkesin bir rolü vardır. Sürdürülebilirliğin sağlanması için bireysel, işletmeler, sivil toplum örgütleri ve hükümetlerin bir arada çalışması gereklidir. Bu, gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için atılacak en önemli adımlardan biridir.

Sivil toplum örgütleri, toplumu bilinçlendirmek için farkındalık kampanyaları düzenleyebilirler. Bu, sürdürülebilir yaşam tarzı, çevre dostu ürünlerin kullanımı ve enerji tasarrufu gibi konuları kapsayabilir. Toplumu eğitmek, insanların sürdürülebilirlik hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarına ve daha sorumlu davranmalarına yardımcı olabilir.